ISO certificering

ISO certificering

Wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat wij sinds 2017 ISO gecertificeerd zijn.

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
ISO 9001 kan gebuikt worden om te beoordelen of de, in dit geval tandartspraktijk, in staat is om te voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de geleverde zorg en voldoet aan de van toepassing zijnde wet, wet- en regelgeving op de organisatie zelf.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt weergegeven:
zeg wat je doet
doe wat je zegt
bewijs het