Klachtenregeling

Soms kan het voorkomen dat u vindt dat uw behandelaar u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. U kunt daarom het beste direct stappen ondernemen en een verhelderend gesprek aanvragen met uw behandelaar. Het streven is om in alle gevallen samen tot een oplossing te komen. Wij zijn als praktijk aangesloten bij de KNMT klachtenservice.