tarieven

Tarieven

De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Deze tarieven vindt u op de volgende link: puc.overheid.nl


Op de tarievenlijst staat voor elke behandeling ook de daarbij behorende code. Met deze code kunt u op uw zorgpolis controleren of uw verzekeraar een behandeling (deels) vergoedt.

Graag zijn wij bereidt om u te helpen bij het controleren van de codes aan de hand van uw verzekeringspolis om te kijken wat er van een behandeling vergoedt wordt.

Hieronder ziet u een kort overzicht van veel voorkomende codes: (prijslijst techniekkosten – nog invullen)


FACTURERING

Facturering vindt plaats rechtstreeks via de verzekeringsmaatschappij of via infomedics.