Onderlinge visitatie

In het kader van de kwaliteits controle is een van de eisen om ingeschreven te kunnen staan in het KRT (Kwaliteits Register Tandartsen) dat er een periodieke visitatie plaatsvindt tussen praktijken onderling, teneinde te toetsen of er wordt voldaan aan de meest recente kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.